Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 22.10.2015, MUDr. Barbara Ivanková - Klinika dermatovenerológie UNLP Košice, kontaktová beseda: starostlivosť o vlasy, sezónne vypadávanie vlasov