Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Piatok 30.10.2015, RNDr. Silvia Szabóová – riaditeľka OZ SOSNA Družstevná pri Hornáde, kontaktová beseda, téma: Zmena individuálneho prístupu k pôde. Permakultúra ako jedna z ciest, Ing. Štefan Szabó