Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 14.09.2016, PhDr.Tomáš Kříž, PhD.-CPPPaP Karpatská 8 v Košiciach, Mgr. Daniela Husárová, LF UPJŠ v Košiciach, téma : projekt "Nie sme tolerantní voči intolerancii"