Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 5.06.2017, Ing.Radovan Veselý, Odbor išpekcie ochrany prírody a krajiny, Ing.Denisa Pilátová, Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, Ing.Vladimír Vargovič, odbor inšpekcie ochrany vôd, Ulrika Ulbrichová, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, téma : Svetový deň životného prostredia - práca a zameranie SIŽP