Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 8.06.2017, D. Pellová - archivárka zo Štátneho archívu Prešov, M. Domenová z Inštitútu histórie FF Prešovskej unierzity - kontaktová beseda, téma: 770-ročný Prešov