Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 12.06.2017, Ján Šafin - dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, kontaktová beseda o osobnosti Adolfa Dobrianského