Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 14.06.2017, Téma besedy: Svetový deň darcov krvi, hostia v štúdiu: J. Mačalová - ved. lekárka z Nár. transfúznej služby v Košiciach, N. Galóová - primárka Odd. detskej onkológie a hematológie, J. Feketeová - ambulantná lekárka v detskej hematolog. ambulancii, J. Forišová - dlhoročná darkyňa