Boris a Brambor
Boris a Brambor

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Téma besedy: Svetový deň darcov krvi, hostia v štúdiu: J. Mačalová - ved. lekárka z Nár. transfúznej služby v Košiciach, N. Galóová - primárka Odd. detskej onkológie a hematológie, J. Feketeová - ambulantná lekárka v detskej hematolog. ambulancii, J. Forišová - dlhoročná darkyňa

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 29.10. 10:08
  • Piatok 30.10. 10:08
  • Pondelok 2.11. 10:08
  • Utorok 3.11. 10:08
  • Štvrtok 5.11. 10:08
  • Piatok 6.11. 10:08
  • Pondelok 9.11. 10:08