Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 22.06.2017, G. Andrejková z Ústavu informatiky UPJŠ, G. Semanišin - dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, kontaktová beseda, téam: začiatky výpočtovej techniky v Košiciach