Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Utorok 27.06.2017, prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD., DrSc.z UPJŠ Košice, téma : fyziologia rastlín