Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Pondelok 11.09.2017, doc. Rudolf Gális, astrofyzik z PF UPJŠ v Košiciach, Rado má 16 rokov, venuje sa astrofyzike od 6tich rokov ,Samuel, 18 rokov, gymnázium na Poštovej v Košiciach téma : elektromagnetické žiarenia a vlny