Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Utorok 26.09.2017, Ž. Belková - predsedníčka Slovenskej esperantskej mládeže, L. Machová - jazyková mentorka, J. Reinvart z Ministerstva zahraničných vecí SR - kontaktová beseda, téma: Európsky deň jazykov