Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Štvrtok 9.11.2017, Martin Vernarský z Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, kontaktová beseda, téma: sloboda, ľudská dôstojnosť a ľudské práva