Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Piatok 1.12.2017, M. Náhlik, M. Husovský - DJZ Prešov, beseda naživo, "Nikola Šuhaj", pôvodný slovenský muzikál