Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Štvrtok 22.02.2018, Jozef Maligda, riad.Študentských domovov a jedální, Peter Adamišin, Prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Prešovskej univerzity, téma : internáty, ich stav a financovanie