Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 27.02.2018, Alžbeta Bojková z Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, kontaktová beseda, téma: Ako urobiť z hodiny dejepisu zážitok pre učiteľa aj žiaka?