Národnostný magazín

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu českej, nemeckej, poľskej, rómskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci o 21:00-22:00 (ukrajinský)
2. a 4. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00 (nemecký a poľský)
Každú nedeľu od 20:00 - 21:00 (český a rómsky).

Národnostný magazín rómsky

Rómska kultúra je pojem, ktorý na verejnosti často počujeme, mnohí sa naň odvolávajú, ale jeho obsah je dodnes dosť nejasný. Organizácií či inštitúcií, ktoré sa cielene venujú výskumu rómskej kultúry a majú na to aj dostatočnú podporu, je stále málo. Možno aj preto, že vo verejnom priestore chýba dodnes diskusia, a to aj v samotnej rómskej komunite, čo to rómska kultúra je, čo sú objekty rómskej kultúry a ako s nimi v súčasnom pretechnizovanom svete pracovať, ako ich interpretovať. Pri výbere témy sme sa inšpirovali podujatím, ktorá sa konalo 20. novembra v Prešove. Bola to konferencia pod názvom Kultúra Rómov v digitálnom prostredí. Podujatie je výsledkom úsilia pracovníkov Dokumentačno –informačného centra rómskej kultúry, ktoré funguje pri štátnej vedeckej knižnici v Prešove o zmapovanie subjektov, ktoré sa venujú prezentácii rómskej kultúry.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum