Národnostný magazín

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu českej, nemeckej, poľskej, rómskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci o 21:00-22:00 (ukrajinský)
2. a 4. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00 (nemecký a poľský)
Každú nedeľu od 20:00 - 21:00 (český a rómsky).

Národnostný magazín rómsky

´Je veľa tém, ktoré sa v súvislosti s Rómami v spoločnosti otvárajú. A nie sú to len sociálne témy, hoci tie prevažujú. Ale ak Rómom dávame status národnosti či národa, je potrebné hovoriť aj o veciach, ktoré podporujú národnú identitu a sú bezpochyby kľúčové pri utváraní nielen obrazu menšiny vo všeobecnosti, ale predovšetkým pri utváraní obrazu menšiny o sebe. Dôležité miesto v tomto procese nepochybne hrajú médiá. O rómskych médiách sa hovorilo aj na diskusnom fóre v klube pod lampou v Bratislave koncom septembra. Hovorilo sa o nich v širšom kontexte mediálneho sveta. V diskusii bolo položených veľa otázok. Jej zostrih s ohľadom na miesto médií v živote každého národného spoločenstva - sme pre vás pripravili do dnešného vysielania relácie Rómsky magazín.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum