Národnostný magazín - NEV

Publicistický magazín, ktorý sa venuje životu českej, nemeckej, poľskej, rómskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci o 21:00-22:00 (ukrajinský)
2. a 4. sobota v mesiaci od 19:00 – 20:00 (nemecký a poľský)
Každú nedeľu od 20:00 - 21:00 (český a rómsky).
Popis epizódy
Divadlo Romathan zriadilo Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „MK SR“) v máji 1992 v Košiciach. Jeho vedením poverilo Annu Koptovú, ktorá ho viedla do konca sezóny 1997/1998, od sezóny 1998/1999 je riaditeľom divadla Karel Adam. Zriadeniu divadla predchádzala iniciatíva rómskych a nerómskych intelektuálov s cieľom podnietiť vznik profesionálneho rómskeho divadla a návrh na jeho zriadenie prednesený vtedajšou poslankyňou Slovenskej národnej rady A. Koptovou na jej poslednej, decembrovej schôdzi v decembri 1991. Zo 102 prítomných hlasovalo za návrh 53 poslancov. Divadlo dodnes sídli v Košiciach a počas svojho pôsobenia uviedlo už viac ako osemdesiat premiér, stovky repríz, koncertov, recitálov a prekočovalo republiku krížom krážom. Jeho počiatky si pripomenieme v magazíne prostredníctvom výpovedí tých najkompetentnejších. Materiály pochádzajú z nahrávok ŠVK Prešov, dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 28.01. 19:00
  • Nedeľa 29.01. 20:00