Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - rusínske

V dnešných Rádio novinách sa dozviete novinky zo samosprávy obce Kyjov. Redaktor Dávid Palaščák zisťoval aké má vízie najväčšia rusínska organizácia na Slovensku, zistíme pripravenosť zimnej údržby ciest vo svidníckom regióne a v závere navštívime škôlku v obci Klenová, ktorá je súčasťou základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum