Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - ukrajinské

Dnešné Rádionoviny budú zamerané na tieto témy: rozhovor s Adamom Kamenským z Technického sekretariátu v Budapešti o podpísaní zmluvy na Úrade KSK v rámci cezhraničnej spolupráce programu ENI. Ďalšou témou je cieľ zahraničnej cesty splnomocnenca mesta Košice Eduarda Buraša po Ukrajine. Prinesieme vám rozhovor o stáží lektorky z Černiveckej univerzity Halyny Kuz na Inštitúte ukrajinistiky Prešovskej univerzity a poslednou témou bude spolupráca v rámci cestovných kancelárií v Tatrách a na Ukrajine.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum