Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - ukrajinské

V dnešných ukrajinských Rádionovinách s moderátorkou Ľudmilou Garjanskou budeme hovoriť o ukrajinskom amatérskom divadelnom súbore Dumka, ktorý svoju históriu začal písať v Košiciach v roku 1967. V nedeľu sa v Klube Regionálnej rady ZRUSR stretli jeho bývalí vedúci, režiséri herci, zvukári. S mikrofónom sme tam boli aj my. Ponúkneme vám rozhovory so zakladateľom súboru L. Dohovičom, jeho vedúcimi osobnosťami I. Bačom a O. Ballovou a jednou z organizátoriek a organizátorov podujatia - V. Smilnickou. Prinesieme aj informácie o pobyte študentov dvoch humenských škôl na Ukrajine a ďalšie aktuality.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum