Rádio noviny_NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - rusínske

Včera sme si pripomínali 30 rokov od udalostí nežnej revolúcie, ktorá priniesla slobodu aj Rusínom, napríklad aj preto, že sa mohli prihlásiť k svojej národnosti. Presne v tento dátum pred 18 rokmi previezli pozostatky gréckokatolíckeho biskupa, blaženého Petra Pavla Gojdiča do Prešova, ktorý bol tiež obeťou komunistického režimu v Československu. Povieme aj o projekte „Príbeh o poľsko-slovenskej krajine “, ktorý sa realizuje medzi neziskovou organizáciou Dukla Destination zo Svidníka i poľským mestom Zagórz

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum