Správy RTVS
Správy RTVS

Rádio noviny_NEV

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - ukrajinské

V dnešných ukrajinských Rádionovinách s moderátorkou Ľudmilou Garjanskou sa dozviete, že Základná škola Staničná v Košiciach v tomto predvianočnom čase partnerskej ukrajinskej škole v Užhorode s vyučovacím jazykom slovenským venovala dar v podobe učebníc. V Košiciach si ich bol prevziať zástupca Generálneho konzulátu v Užhorode Daniel Caban. Priblížime vám atmosféru premiéry divadelnej hry Marka Kropivnického Ostali hlupákmi. V ukrajinskom jazyku ju pripravilo Divadlo A. Duchnoviča v Prešove. Prinesieme informácie o dvoch predvianočných podujatiach Ukrajincov v Bratislave a tiež o tom, že do Tatier v tomto období za oddychom prichádzajú aj turisti z Ukrajiny.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 25.02. 18:15
  • Piatok 26.02. 18:15