Boris a Brambor
Boris a Brambor

Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - ukrajinské

Ukrajinské Rádionoviny s moderátorkou Ľudmilou Garjanskou prinesú informácie o tohtoročných mikroprojektoch Prešovského samosprávneho kraja. Hovoriť o nich bude krajská poslankyňa za Sninský región Nadežda Sirková. Dozviete sa, že pani Anna Vaňková a Ivan Laba pri príležitosti svojich životných jubileí boli vyznamenaní Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky. V nedeľu, 5. júla máme na Slovensku štátny sviatok - sv. Cyrila a sv. Metoda. O pôvode týchto solúnskych bratov hovorí Pavol Vasiľ, autor knihy Kresťanské misie svätých Cyrila a Metoda.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 27.10. 18:15
  • Streda 28.10. 18:15
  • Štvrtok 29.10. 18:15
  • Piatok 30.10. 18:15