Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - ukrajinské

Dnešné Rádionoviny sú venované štátnemu sviatku - Dňu Ústavy Slovenskej republiky. Dozviete sa ako našu ústavu vnímajú bežní občania a čo o nej vedia a tiež čo Ústava SR vlastne je. Spoluautorom prvej verzie novej ústavy po roku 1989 za ukrajinskú národnostnú menšinu bol JUDr. Juraj Špirko , docent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ponúkneme vám aj rozhovor s ním.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum