Rádio noviny

Rádio NEV - Národnostno-etnické vysielanie. Spravodajsko-publicistický prehľad aktuálneho diania v živote Rusínov a Ukrajincov.
Vysiela sa: pondelok až piatok 18:15 - 18:40

Rádio noviny - ukrajinské

Hlavnou témou bude 66. ročník festivalu kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku, ktorý bol spojený s Dňom národných tradícií Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a 25. ročníkom súťaže Pirohy 2020. Nakoniec o konci minulého letného semestra ako aj o príprave na nový akademický rok na Inštitúte ukrajinistiky Prešovskej univerzity povie vedúca Inštitútu Jarmila Kredatusová.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum