Archív - zvoľte dátum

Rómske slovo

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: utorok, streda, štvrtok, piatok 18:40 -19:00.

Rómske slovo

Štvrtok 7.11.2019, Rómčina je starobylá reč, ktorá patrí do skupiny indických jazykov. Počet ľudí, ktorí rozprávajú rómčinou v Európe, možno len odhadovať na základe ťažko zlúčiteľných štatistických dát z rôznych krajín. Toto číslo kolíše medzi 4 až 12 miliónmi používateľov jazyka. Dôvodom je dlhoročná marginalizácia, ktorej korene siahajú hlboko do histórie. Asimilačnú politiku rôznych štátov a represívne opatrenia namierené proti používaniu rómčiny viedli napríklad v českom a slovenskom prostredí vo väčšine prípadov až k tomu, že sa v rodinách prestala rómčina ako materinský jazyk odovzdávať z generácie na generáciu. Práve preto pripravila organizácia ARA ART v spolupráci so Slovom 21 akciu, ktorá sa koná po celej Českej republike.