Rómske slovo

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 18:40 -19:00.

Rómske slovo

Začiatkom apríla prijala vlády Slovenskej republiky dokument pod názvom Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Jeho cieľom je zastaviť segregáciu Rómov a zlepšiť spolunažívanie v krajine. Spomínaná stratégia nepočíta s pastoráciou Rómov. S tým nesúhlasia niektorí politici a žiadajú jej dopracovanie. O tom, ako pastorácia zasahuje do života ľudí, o tom bude Rómske slovo.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 11.05. 18:40
  • Streda 12.05. 18:40
  • Štvrtok 13.05. 18:40
  • Piatok 14.05. 18:40
  • Utorok 18.05. 18:40
  • Streda 19.05. 18:40
  • Štvrtok 20.05. 18:40