Boris a Brambor
Boris a Brambor

Dejiny.sk

Zoznam relácií

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojím spôsobom aj ničia, a to nielen vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak zmiznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a istú rolu tu zohráva i často prirodzené zabúdanie. Tak ako píšu klasici histórie v mnohých obmenách - človek síce žije v dejinách, ale nežije pre dejiny samotné... Rozhlasový cyklus Dejiny.sk prináša poslucháčom zasvätené a zaujímavé diskusie o dejinách nielen slovenskej spoločnosti, prípadne tohto územia od jeho osídlenia po najnovšie politické udalosti.

Nebolo to len o dejinách Slovenska a jeho obyvateľoch v zmysle koncentrovanom na toto územie a toto obyvateľstvo, ale to boli aj presahy slovenských dejín do svetových (európskych) a naopak. Napríklad to boli diskusie o príčinách,priebehu a dopadoch I. svetovej vojny a II. svetovej vojny, ďalej o Slovenskom národnom povstaní 1944-45 či seriál diskusií pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra alebo o zaujímavom procese kodifikácie slovenského jazyka. Súčasťou dramaturgie boli aj akési portréty významných osobností dejín (Napoleon, cisár Augustus, Alexander Matuška, Karol Veľký, Jan Hus, Bedřich Hrozný, J.V.Stalin, A.Hitler atď. Rozhlasová revue Dejiny,sk reflektovala aj udalosti spojené s pádom komunizmu vo východnej Európe - v Československu, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku i NDR a ZSSR.
Tak ako súčasnosť a našu víziu budúcnosti radi premietame do minulosti (tzv. vylepšovanie dejín či zámerné zmazávanie nevhodných udalostí či osobností), tak potom aj svoju budúcnosť mimovoľne radi projektujeme na základe mnohých ahistorických legiend, vykonštruovaných fabulácií, či nekvalifikovaným alebo zámerným vypĺňaním tzv. bielych miest nevedeckými metódami, ktoré slúžia len a len na ideologizáciu výkladu histórie.
Skúsenosti s takýmito postupmi máme na Slovensku po mnoho generácií dozadu a niet preto sa čo čudovať, že historické povedomie je stále nedostatočné a preto je prístupné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova.
Debaty boli zamerané nielen na vecnú informáciu a diskutéri sa snažili nestrácať popritom zreteľ na obraz dejín ako celok. Nechceli prehodnocovať v bežnom slova zmysle slova históriu ale ani podávať akési hodnotenia. Tu a tam k tomu síce došlo, ale potom to neboli súdy či odsudzovanie. Veď o to vlastne aj ide - aby sme poukázali na to, že dejepisectvo nie je súdnictvo a úlohou historikov nie je písať historické posudky.
Autorsky, moderátorsky a redakčne pripravovali Peter Turčík a Róbert Kotian. Hosťami v štúdiu boli desiatky popredných slovenských historikov, politológov, sociológov z prostredia Slovenskej akadémie vied a samozrejme aj špičkoví pedagógovia slovenských univerzít a vysokých škôl či reprezentanti mimovládnych organizácií a diplomati.

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa: piatok 22:00 - 23:00

Dejiny.bodka.sk

Krym 1

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 30.10. 22:00
  • Piatok 6.11. 22:00
  • Piatok 13.11. 22:00
  • Piatok 20.11. 22:00