Športová televízia
Športová televízia

Hosť Rádia Regina - Západ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila alebo žije na západnom Slovensku, alebo diskusia s hosťami na aktuálnu tému.
V Rádiu Regina Západ každý pondelok, utorok a piatok o 10:05.

Hosť Rádia Regina Západ

Hostia: Svetlana Síthová (štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR) prof. Ivan Pavlov (generálny riaditeľ Metodicko pedagogického centra) Ladislav Baranyai (Školský network - občianske združenie, podpora škôl na ceste ich autonómneho rozvoja) Zistenia Štátnej školskej inšpekcie hovoria o vysokej miere neprospievania žiakov. Aj takýto odraz má pandémia v našich školách. Aké sú opatrenia na minimalizovanie opakovania ročníka a zvládania negatívnych vplyvov v dôsledku obmedzenia školskej dochádzky a sociálnej izolácie žiakov? Kto a ako pomáha v tomto ťažkom období podporiť školy na ceste ich autonómneho rozvoja, aby vytvorili nanajvýš priaznivé podmienky na vzdelávanie žiakov v náročnom období pandémie? Kto a ako pomáha všetkým zainteresovaným subjektom na vzdelávaní - rodičom , žiakom a učiteľom? Moderuje: Beáta Repíková
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum