Portréty

Predstavujeme zaujímavé osobnosti, ktoré svojou prácou a životom prekročili prah svojho regiónu i Slovenska

Reláciu vysielajú všetky tri Rádiá Regina

Vysiela sa v nedeľu 15:05-15:35

Portréty, Emília Zimková

Emília Zimková - Profesorka v odbore Financie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bývalá poradkyňa viceguvernérky Národnej banky Slovenska, korešpondentka portálu Oxford Analytica. Je tiež autorkou monografií, vysokoškolských učebníc a vedeckých publikácií v slovenskom i anglickom jazyku. Spolupracuje s Národnou bankou Slovenska, ako i s najvýznamnejšími komerčnými bankami na Slovensku. Je koordinátorkou a riešiteľkou zahraničných a domácich vedeckých projektov a je zakladateľkou vedeckého seminára venovaného osobnosti prvého guvernéra centrálnej banky na Slovensku prof. Imricha Karvaša.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 3.03. 23:00
  • Nedeľa 7.03. 15:05
  • Streda 10.03. 23:00
  • Nedeľa 14.03. 15:05
  • Streda 17.03. 23:00
  • Nedeľa 21.03. 15:05
  • Streda 24.03. 23:00