Zahrajte mi túto z Bratislavy

Moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí západného Slovenska

Vysiela sa pondelok, utorok, streda, štvrtok 17:30-18:00.

Zahrajte mi túto z Bratislavy

DFS Hajovček a ŽSSk Zvonica zo Strečna

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 4.03. 16:30
  • Pondelok 8.03. 16:30
  • Utorok 9.03. 16:30
  • Streda 10.03. 16:30
  • Štvrtok 11.03. 16:30
  • Pondelok 15.03. 16:30
  • Utorok 16.03. 16:30