Archív - zvoľte dátum

Zahrajte mi túto z Bratislavy

Moderovaný prúd s ľudovou a dychovou hudbou, doplnený informáciami o folklórnom dianí z rôznych oblastí západného Slovenska

Vysiela sa pondelok, utorok, streda, štvrtok 17:30-18:00.

Zahrajte mi túto z Bratislavy

Štvrtok 2.11.2017, Spomienka na už nežijúcich folkloristov: Pavel Kovařík (1948-2017); Štefan Nosáľ (1927-2017) a František Žovinec (1932-2017)