Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

ART BRUT Bratislava 2022

ART BRUT Bratislava 2022

Mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou alebo so psychickými problémami, má výtvarné nadanie s originálnym pohľadom na svet. Dlhodobým cieľom profesionálnych výtvarníkov, psychológov a psychiatrov združených okolo OZ Krídla, KreAt ateliéru v Brne a OZ Duševné zdravie detí má snahu podchytiť, viesť a podporiť týchto talentovaných autorov v autentickej výtvarnej činnosti a ponúknuť im možnosť prezentovať ich tvorbu verejnosti.

Výstava Art brut 2022 v Bratislave je vyústením týchto viac ako 15 ročných kontinuálnych aktivít. Po výstave Art Brut na Slovensku, realizovanej v roku 2013, ide v slovenskom kontexte o druhý väčší projekt svojho druhu. Cieľom projektu výstavy je predstaviť túto tvorbu z rôznych zdrojov - najmä z prostredia občianskych združení pomáhajúcich ľuďom prekonať životnú krízu spôsobenú psychickou poruchou. Cieľom výstavy je aj poukázať na význam arteterapie ako prostriedku psychickej liečby a rehabilitácie, ktorá pomáha ľuďom zotaviť sa z psychických stresov a tráum.

Každý z autorov zastúpených na výstave je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom. Každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i osobná originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako art brut. Svetoznámy český kritik a teoretik umenia Karel Teige preložil tento termín ako umenie v surovom stave. Diela reprezentujúce túto tvorbu vytvárajú zväčša neškolení autori, ktorí slobodne vyjadrujú svoje city a pocity bez ohľadu na výtvarné pravidlá a módne trendy.

Výstava v Galérii Slovenského rozhlasu je súčasťou širšieho projektu určeného odbornej a širokej laickej verejnosti. Spojená je s konferenciou s príspevkami renomovaných odborníkov z rôznych oblastí, tvorivými workshopmi a literárnou, filmovou a divadelnou produkciou (www.kamiseminar.sk/kridla). Veríme, že výstava a ostatné podujatia prispejú k vyššej informovanosti o duševných poruchách a pomôžu rozvinúť odbornú, ale najmä spoločenskú diskusiu.

Sprievodné podujatia

  • vernisáž: utorok 7. 6. 2022 o 17:00
  • komentovaná prehliadka výstavy s Vladom Kordošom a Dušanom Nágelom: streda 15.6.2022 o 16:00
  • viac o sprievodných podujatiach: www.kamiseminar.sk/kridla

Mediálne výstupy

Art-brut 2022

ART BRUT Bratislava 2022

Trvanie: 8. – 17. 6. 2022

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Autorka projektu: Eva Janíková

Kurátorka výstavy: Katarína Čierna

Odborná spolupráca: Vladimír Kordoš, Ján Šuba, Dušan Nágel