Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

Ľudské bytosti

Ľudské bytosti

Keď som bol študentom vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, dostal som za úlohu napísať seminárnu prácu o dejinách portrétu. Bola to takmer nesplniteľná „misia“. Zároveň ma však fascinovalo, aké obrovské možnosti táto večná téma poskytovala, ako sa menili pohľady na ľudské bytosti, ako dokonale dokázali umelci zachytiť vonkajší vzhľad a ako hlboko sa vedeli ponoriť do duše zobrazovaného. Portrét mohol mať štátnickú funkciu, alebo byť „len“ výkrikom ubolenej duše. Zachovávať podobu človeka po stáročia a ostať najvzácnejšou pamiatkou na milovaného človeka. Alebo, ak niekto maľoval nenávideného človeka, mohol sa mu svojím zvláštnym spôsobom pomstiť za všetky príkoria. V dejinách vznikali neosobné portréty, inokedy bol maliar k modelu pripútaný silným citom. Alebo celý život maľoval sám seba, dokonca aj predstavu, ako bude vyzerať po smrti. Umelci zachytávali človeka, z ktorého vyžarovala neha a láska, alebo hnev a nenávisť. Len položenie rôznych otázok by presiahlo aj možnosti obsiahlej dizertačnej práce. ̶ Možno aj táto spomienka ma priviedla na myšlienku pripraviť na úvod pôsobenia v Galérii Slovenského rozhlasu výstavu s touto témou a možnosťou vybrať si autorov, ktorí sa jej venujú alebo venovali systematickejšie a s výrazne svojbytným prístupom. Keďže téma je široká, rozhodol som sa výber zúžiť na maliarov. Prizval som však aj jedného sochára, ktorého diela budú dlhodobo nainštalované v exteriéri vnútorného átria.

Výstava predstavuje rôznorodé polohy ľudskej existencie. Od vonkajšieho zobrazenia podoby až po znepokojujúce sondy do doráňaného vnútra, od hyperrealistických tendencií až po expresívne polohy. V niektorých ide konkrétnych ľudí s dramatickými osudmi, v iných skôr o symboly určitých stavov. V rámci tvorby vybraných autorov ide o dôležitú súčasť ich skúmania ľudských bytostí, ku ktorému každý pristupuje zásadne odlišným spôsobom. Objavujú sa tu sebaanalyzujúce autoportréty, portréty konkrétnych osôb či portréty, pri ktorých je dôležitejšia vnútorná ako vonkajšia podoba.

Ivan Jančár


K výstave je publikovaný katalóg:

  • JANČÁR, Ivan, ed.: Ľudské bytosti. Bratislava : RTVS, 2022. ISBN 978-80-973001-8-0
Ján Berger

Ľudské bytosti

Trvanie: 15.2.2022 – 14.4.2022

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Kurátor: Ivan Jančár

Vystavujúci autori: Ján Berger, Robert Bielik, Daniel Fischer, Matej Krén, Ildiko Pálová, Štefan Papčo, Rastislav Podoba, Peter Rónai, Veronika Rónaiová


Sprievodné podujatia

Registrácia: galeria@rtvs.sk

  • sobota 26. 2. 2022 o 10:00 - Rodinný workshop na tému portrét s Danielou Čarnou
  • streda 2. 3. 2022 o 16:00 - Kurátorský sprievod k výstave s Ivanom Jančárom
  • sobota 26. 3. 2022 o 10:00 - Rodinný workshop na tému portrét s Danielou Čarnou
  • streda 13. 4. 2022 o 16:00 - Kurátorský sprievod k výstave s Ivanom Jančárom
  • rezervácie komentovaných prehliadok a workshopov pre školy a skupiny: galeria@rtvs.sk

Tlačová správa


Mediálne výstupy