Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

Väzenie pre Maleviča

Rudolf SIKORA: Väzenie pre Maleviča, 2004 – 2006

Zo zbierky Nadácie ARS NOVA

Veľkorozmernú priestorovú inštaláciu Väzenie pre Maleviča vytvoril Rudolf Sikora v rokoch 2004 – 2006, pri príležitosti retrospektívnej výstavy v Národnej galérii v Prahe (2006). Patrí k zásadným dielam autora a prelínajú sa v ňom citácie priekopníka abstraktného umenia Kazimíra Maleviča (1878 – 1935) i vlastných geometrických kompozícií iluzívne rozšírených do nekonečného priestoru. Dochádza tu k paradoxu – na strane jednej ide o pevne ohraničený priestor symbolizujúci väzenie, na strane druhej sa vo vnútri otvára nekonečný priestor ako symbol duševnej slobody. V kontexte slovenského výtvarného umenia len ojedinele nájdeme diela podobného charakteru (Matej Krén, Milan Pagáč, Daniel Fischer). Ako píše Katarína Bajcurová: „Malevičov sen – individuálna „suprematistická bezpredmetná príroda“ symbolicky uzavretá do väzenia štyroch stien (ako sám Malevič vo svojej komunistickej vlasti, ktorej ideálom slúžil...) odrazu pred našimi očami exploduje, otvára do nekonečne sa zrkadliaceho reťazca vnútorných obrazov, do utopického a slobodného sveta, o ktorom sníval.“

Rudolf Sikora (nar. 17. apríla 1946 v Žiline), patrí od začiatku 70. rokov 20. storočia k najvýznamnejším postavám slovenského výtvarného umenia. Počas normalizácie bol aktívny na neoficiálnej umeleckej scéne a patril k spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1963 – 1969, prof. P. Matejka). Na VŠVU v Bratislave pôsobil ako profesor (1990 – 2004), v pedagogickej činnosti pokračoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2004 – 2011). Bol menovaný docentom a následne profesorom na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1992). V súčasnosti pôsobí ako garant na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2007 Martin Hanzlíček nakrútil o Sikorovi celovečerný dokument Sám proti sebe. Zasiahol do viacerých oblastí výtvarného umenia – venuje sa maľbe, kresbe, grafike, fotografii, akčnému umeniu, tvorbe objektov a inštalácií. Žije v Bratislave. Vystavoval na prestížnych medzinárodných prehliadkach. V roku 2016 bol vyznamenaný prezidentom Slovenskej republiky Pribinovým krížom I. triedy.


                                                                                                                         Ivan Jančár

Dielo Rudolfa Sikoru je dlhodobo nainštalované ako súčasť vstupného priestoru – vestibulu budovy Slovenského rozhlasu.
 

Malevič

Väzenie pre Maleviča

Trvanie: Stála expozícia

Miesto: RTVS, Mlynská dolina

Kurátor: Ivan Jančár

Vystavujúci autor: Rudolf Sikora