Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre desktopy Logo Galérie Slovenského rozhlasu pre mobily

Výstava kostýmov

Výstava kostýmov

Výstava kostýmov k 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku predstavuje filmové kostýmy z viacerých televíznych inscenácií, vo výbere kostýmovej výtvarníčky Ľubice Jarjabkovej. Najstaršími prezentovanými exponátmi sú kostýmy z diela Vivat, Beňovský! z roku 1975, kde kostýmovým výtvarníkom bol Milan Čorba. Nasledujú kostýmy z roku 1979 z inscenácie Sesternica Beta z rúk toho istého výtvarníka. Milan Čorba prispel aj kostýmami z inscenácií Ideálny manžel z roku 1985 a Útrapy z rozumu z roku 1991.

„Televízia je záležitosťou audiovizuálneho vnemu, pričom vizuálno tu plní zásadnú funkciu. Sú to kostýmy, ktoré diváka prenesú do konkrétnej doby či konkrétneho priestoru. Ako diváci ich vnímame samozrejme a často si ani neuvedomíme, koľko práce za ich vytvorením je. Keďže televízia oslavuje veľké jubileum, rozhodli sme sa poukázať aj na túto profesionálnu zložku televízneho vysielania a venovať pozornosť kostýmom a kostýmovým výtvarníkom, ktorí stáli pri tzv. bratislavských pondelkoch. Tieto televízne inscenácie boli súčasťou pondelkového televízneho vysielania celé tri desaťročia. Veľmi sa teším, že aj takouto formou môžeme prispieť nielen k osobnejšiemu kontaktu s televíziou, ale aj k priblíženiu práce dôležitej zložky televíznej tvorby - kostýmového výtvarníctva,” vyjadril sa generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Najväčšie zastúpenie na výstave majú 90. roky. Kostýmy z rodinnej drámy Staroružová dáma sú dielom Zdeněka Šánskeho z roku 1990. Šánsky sa podielaľ aj na kostýmoch k dielu Plukovník Chabert z roku 1994 a k dielu Dnes večer hrám ja s Božidarou Turzonovou v hlavnej roli. Na kostýmovú tvorbu Ľubice Jarjabkovej si návštevníci výstavy zaspomínajú kostýmami z diel Prstene pre dámu (2000), Zlatý kolovrátok (1995) a O hlúpej žene (1996), kde spolupracovala s kostýmovou výtvarníčkou Helenou Jurikovičovou, ktorá bude na výstave prítomná aj kostýmami z rozprávky Čaro múdrosti a lásky (2000). Výrazné kostýmové zastúpenie bude mať na výstave výtvarníčka Ľudmila Várossová, a to z inscenácií Piata pečať (1990), Letiace tiene (1990), Jakubov rebrík (1994) a Z môjho denníka (1995), kde si svoju poslednú televíznu rolu zahral herec Elo Romančík. Spomedzi pánov výtvarníkov si návštevníci budú môcť pozrieť ešte tvorbu Milana Čorbu k Heloise (1994) a Petra Čaneckého k adaptácii poviedky Dvaja muži pod posteľou (1994).

Vstup na výstavu je možný len po predchádzajúcom dohovore.
Kontakt: galeria@rtvs.sk, +4212 3250 5751.

K výstave je publikovaný katalóg:

  • ANTONIČ, Milan – REZNÍK, Jaroslav: Výstava kostýmov k 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Bratislava : RTVS, 2021. ISBN 978-80-570-3519-0

Sprievodné podujatia

Registrácia: galeria@rtvs.sk

Výstava kostýmov

Výstava kostýmov

Trvanie: 16.12.2021 – 31.12.2023

Miesto: RTVS, Mlynská dolina

Kurátorka: Ľubica Jarjabková

Manažér výstavy: Ivan Jančár

Projektové zabezpečenie: Veronika Linczényiová

Architekt výstavy: Peter Machata