Kresťanská nedeľa

Priamy prenos gréckokatolíckej liturgie v slovenskom jazyku z gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove