Kresťanská nedeľa

Priamy prenos Evanjelických služieb Božích z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi ausburského vyznania na Slovensku v Leviciach