Kresťanská nedeľa

Záznam bohoslužieb Bratskej jednoty baptistov v Tekovských Lužanoch