Zvony nad krajinou - NEV

Od februára 2023 sa relácia delí na 2 samostatné tituly:

Zvony nad krajinou rusínske
Zvony nad krajinou rómske
Popis epizódy
Názov Luník je označenie pre okrsky tretieho najväčšieho sídliska na Slovensku – Nového Mesta ale tiež Terasy. Luník IX sa však nepovažuje za súčasť Nového Mesta, a od 1. októbra 1990 je samostatnou mestskou časťou s vlastnou samosprávou. V decembrových zvonoch sme navštívili práve toto sídlisko.