Zvony nad krajinou - NEV

Od februára 2023 sa relácia delí na 2 samostatné tituly:

Zvony nad krajinou - rusínske
Zvony nad krajinou rómske
Popis epizódy
Sčítanie – čo všetko by sme o ňom mali vedieť? Treba sa sčítania báť? Čo je romipen? Ak osa prejavuje? Zapášu si rómsku národnosť predstavitelia Rómov? Ako vnímajú možnosť dvojitej národnosti? Čo o sčítaní hovoria mladí Rómovia? O tom všetkom, ale aj o ďalších veciach budeme hovoriť vo Zvonoch nad krajinou.