MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Zvony nad krajinou - NEV

Relácia, v ktorej predstavujeme rusínske a rómske lokality a život v nich.

Vysiela sa: 2. streda v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínske)
1. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00(rómske)
Popis epizódy
Dnes vás zavedieme na 29.ročnik Betlehemského večera, ktorý koncom roku 2021 zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku. Rusíni 13. januára budú sláviť Silvestra a po ňom nový rok. Na veselú nôtu si v závere relácie budete môcť vypočuť aj bájky rusínskeho spisovateľa Jozefa Kudzeja z Ňagova.