Čo by bolo, keby...?

Čo by bolo keby...som bol námorníkom?, Veronika Dianišková spolu s vami nastúpi na stroj času a vypraví sa na plachetnici do dávnych dôb, keď ľudia ešte nepoznali všetky svetadiely. O námorníkoch i námorníčkach, objaviteľoch i objaviteľkách sa počas tejto dobrodružnej hodinky dozvieme všeličo. Našou navigátorkou v období zámorských objavov bude historička Daniela Hrnčiarová.