Reláciu najbližšie vysielame

Kritikon

Diskusie venované teoretikom a kritikom umenia, ktorí sa prostredníctvom autorských textov vo forme pásma, analytickej recenzie s literárnymi ukážkami, populárnej štúdie, alebo inej formy umeleckého textu pokúsia priblížiť súčasné diela, alebo autorov. V jednej relácii je priestor len pre jedného autora a jeho text alebo jedna téma, ktoré sú východiskom k diskusii, resp. polemike ďalších kritikov či teoretikov umenia. Priestor môže dostať aj samotný analyzovaný umelec. Ambíciou relácie je diskutovať o súčasnom umení cez optiku súčasnej modernej umeleckej kritiky.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Symposion
Popis epizódy
Réžia