Tour de France 2022
Tour de France 2022

Dotyky

Polhodinka pre zdravotne znevýhodnených
Vysiela sa: pondelok 14:05 - 14:30

Počas letných prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Vyznanie matky dieťaťa s downovým syndrómom