Koncertné Rádio Devín

Devin | Piatok 21.06.2019, Hudobno slovný útvar


Camille Saint-Saëns: Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31 a Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33 / Maurice Ravel: Bolero / Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (ženská časť), Jun Märkl - dirigent, Jozef Chabroň - zbormajster

Nájdete nás na Facebooku