Koncertné Rádio Devín

Devin | Piatok 20.10.2017, Hudobno slovný útvar


Priamy prenos 1. Abonentného koncertu sezóny 2017/2018 SOSR, diriguje Mario Košik. Priamy prenos. Slávnostné otvorenie 89. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, s hudbou a sólistami krajín Vyšehradskej skupiny. Slávnostné otvorenie 89. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, s hudbou a sólistami krajín Vyšehradskej skupiny.Slávnostné otvorenie 89. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, s hudbou a sólistami krajín Vyšehradskej skupiny. /Red. Melánia Puškášová/

Nájdete nás na Facebooku