Koncertné Rádio Devín

Devin | Piatok 24.11.2017, Hudobno slovný útvar


2. Abonentný koncert SOSR. Dirigent Boian Videnoff, Kristína Pláňavská, hoboj, SK. Pripravila redaktorka Melánia Puškášová

Nájdete nás na Facebooku