Literárne štúdio s Radoslavom Passiom

Literárny vedec a publicista Radoslav Passia s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou glosuje aktuálne dianie v domácej i svetovej literatúre.

V premiére vysielame raz do mesiaca v programe Ladenie po 14. hodine.